Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

 05 Şubat 2016 tarihinde Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirilme Toplantısı yapıldı.

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

İÇ TİCARET

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

    - Yapılan piyasa gözetimi ve denetimlerinde tüccarlarımızla birebir iletişimde bulunarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda gerekli bilgiler verilmektedir.

  • E- İleti işlemlerde cezai işlemle sonuçlanan karar sayısı 16(on altı)’dır
  • E-İleti işlemlerinde savcılığa sevk edilen karar sayısı 315 (üç yüz on beş)’dır.

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

- Meyve Sebze halinde ticaret yapan tüccarlara ve hal hakem heyeti üyelerine ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

ŞİRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

- Anonim Şirket                     368 adet

   Limited Şirket                     3208 adet

   Kolektif Şirket                    7 adet

   Şahıs Şirketi                        1012 adet

   Genel Toplam                     4595 adet

 Talebi üzerine anonim şirketlerin genel kurullarına Müdürlüğümüzce bakanlık temsilcisi görevlendirilmektedir. Ayrıca yine talep üzerine şirket kuruluşu ve kurulduktan sonra ki süreçle ilgili  Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda bilgi verilmektedir.

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETICILERI DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:    

 - 17 Mart 2014 tarihinde Erzurum Ticaret ve Sanayi odasında tüketicilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.        

- 2015 yılında İlimizde bulunan Polis Meslek Yüksekokulu ve diğer lise düzeyindeki okullarda eğitim seminerleri düzenlendi.  

 - 2016 yılında 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla İlimizde bulunan iki büyük alış veriş merkezinde tüketicileri bilgilendirmek amacıyla stantlar kurularak Bakanlığımız tarafından gönderilen broşürler dağıtıldı.       

 - Ayrıca 2016 yılında yine 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullara gidilerek bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

 - 2016 yılı ekim, kasım ayı içerisinde İlimizde bulunan lise ve orta düzeydeki okullara gidilerek tüketicileri bilinçlendirme amacıyla bilgilendirme toplantıları yapıldı.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

  1. Piyasa Gözetimi Denetimi birimimizce 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle, 158 adet firmaya gidilmiş ve 6278 ürün denetlenmiş, etiket denetiminde ise 193 firmaya gidilmiş ve 1389 ürün denetlenmiştir.
  2. ITG İleti Şikâyet ve Takip Sistemi birimimiz, 2015 yılında 3 firmaya ceza yazmış olup, 2016 yılında ise 11 adet şikâyet dosyası 6563 sayılı Kanun kapsamında olmadığından işleme alınmamış, 111 adet şikâyetin dosyası ilgili savcılık makamına intikal ettirilmiş, 33 şikâyet dosyası eksik bilgiden dolayı işleme alınmamış, 12 adet şikâyet dosyası mükerrer giriş nedeni ile sonlandırılmış, 139 adet şikâyet dosyası işleme alınmıştır.

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

- İl ve İlçe Hakem Heyetlerine Tüketici Bilgi Sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirme ve eğitim amacıyla 21.03.2016 tarihinde Müdürlüğümüzce eğitim verildi.

-2016 yılı Aralık ayında İlçe Hakem Heyetlerine yönelik TÜBİS güncellenmesi nedeniyle eğitim verildi.

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

  1. - Kooperatif birimimizde ise 2016 yılı dâhilinde, 50 adet faal kooperatif bulunmakta olup, kooperatif türleri ve sayıları şu şekildedir;

*Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (24 adet)

*ESKKK (15 adet)

*Tüketim Kooperatifi (3 adet)

*Üretim Kooperatifi,(1 adet)

*Eğitim Kooperatifi (1 adet)

*Temin Tevzi Kooperatifi (1 adet)

* ESKKK Birlik (1 adet)

* Yük Taşıma Kooperatifi (1 adet)

*Yolcu Taşıma Kooperatifi (1 adet)

*Turizm Kooperatifi (2 adet).

-2016 yılı faal Esnaf Odası sayısı 28 adet olup, 27 adet Esnaf Odası 1 adet Esnaf Odası Birliği bulunmaktadır.

-Ayrıca 28.03.2016 tarihinde Erzurum Ticaret İl Müdürlüğünde KOOP-BİS – KOOP-GEP Eğitimi yapılmıştır.

-Her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında Erzurum İl merkezi ve ilçelerinde Kooperatif Olağan Genel Kurul toplantıları yapılmaktadır.

-Her 4 yılda bir Ocak-Şubat-Mart aylarında Erzurum’da Odaların Genel Kurul Toplantıları yapılmaktadır.

- , 25-27/05/2015 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüzün S.S. 12 Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile işbirliğiyle 162 kişiye, 02-06/05/2016  tarihleri arasında S.S. Yeni Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ,İl Müdürlüğümüzün vermiş olduğu eğitimle 15 kişiye sertifika verilmiş sertifika verilmiş olup toplamda 177 kişiye sertifika verimiştir.