Son 14 yılda Erzurum’a 2,7 milyar tl destek verdik

Son 14 yılda Erzurum’a 2,7 milyar tl destek verdik

            Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Erzurum’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 2 Milyar 149 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Erzurum’a yaptığı 566 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 2 Milyar 715 Milyon TL’ye ulaştırdık.

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

            İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 229 adet iş için 489 Milyon TL kredi, 77 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 566 Milyon TL tahsis edilmiştir.

DEVAM EDEN İŞLER

            Şehircilik sektöründe 3 adet, içme suyu sektöründe 3 adet, üstyapı sektöründe 1 adet ve diğer altyapı sektöründe 8 adet olmak üzere sözleşme bedeli 81 Milyon TL olan toplam 15 adet iş devam etmektedir.      

TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

            Harita sektöründe 17 adet, içme suyu sektöründe 8 adet,  imar planı sektöründe 3 adet, atık su sektöründe 13 adet ve üstyapı sektöründe 18 adet olmak üzere 134 Milyon TL maliyetli toplam 59 adet iş bitirilmiştir.      

GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR        

            İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 2 Milyar 149 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra  1 Milyar 885 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.